https://www.te.psu.ac.th/webte2015/wp-content/uploads/2015/06/Logo_TE_2.pnghttps://www.te.psu.ac.th/webte2015/wp-content/uploads/2015/06/Logo-PSU-TH-01.pnghttps://www.te.psu.ac.th/webte2015/wp-content/uploads/2019/09/%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A1.%E0%B8%AD.%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3.jpg

 

ประกาศผลการสอบโครงการสอบวัดความรู้วิทย์-คณิต ครั้งที่ 9

 

ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหา

เลขประจำตัวสอบ:

เลขบัตรประชาชน:User: เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ (4 หลัก)
Password: เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)


> ดูเลขประจำตัวผู้สมัครได้ที่นี่ <

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 0-7627-6167