logo

 

ประกาศผลการสอบโครงการสอบวัดความรู้วิทย์-คณิต ครั้งที่ 8

 

ใส่ข้อมูลเพื่อค้นหา

เลขประจำตัวสอบ:

เลขบัตรประชาชน:User: เลขประจำตัวผู้สมัครสอบ (4 หลัก)
Password: เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก)


> ดูเลขประจำตัวผู้สมัครได้ที่นี่ <

มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ 0-7627-6167