ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแจ้งปัญหาการใช้งาน โทรศัพท์ 0-7627-6132, 6133 หรือ pichaya.b@phuket.psu.ac.th, sasitorn.n@phuket.psu.ac.th

เข้าสู่ระบบ

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย PSU Passport ในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)